Saturday, April 23, 2011

REPOST: PAHALAGAHAN ANG BUHAY (PRO-LIFE)

Here below is my friend's blog that I wanted to repost tonight. I feel proud to post it here because I believe I did something right to spread the message of Cardinal Rosales. I believe that that root cause of poverty are the political system aka "dirty politics" and the negative Filipino values/attitudes (corruption, nepotism, padrino system, lazyness, shyness, crab mentality, etc). For me, it's a lame excuse to pass this RH Bill. The life that we breathe right now is our gift from God, it is our responsibility to take care of this and make use of it in a good, Godly way.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


(Homily delivered by His Eminence Gaudencio B. Cardinal Rosales during the Mass at the Prayer Rally “Filipinos! Unite Under God” at the Quirino Grandstand, Luneta, on March 25,2011, Feast of the Annunciation and Day of the Unborn Child, at 7 p.m.)


Nagsalita ang Panginoong Diyos kay Moises at sa mga sumasampalataya sa kanya nang ganito: “Tatawagin ko ang langit at lupa na sumaksi laban sa inyo. ‘Ihahain ko sa inyo ay buhay o kamatayan, ang pagpapala o ang sumpa. Piliin na ninyo ang buhay, nang sa gayo’y kayo at ang inyong salin-lahi ay mabuhay sa pagibig ng Panginoong inyong Diyos, tumatalima at nananatili sa Kanya.” (Deuteronomio 30:19).please check this blog link -->> http://teetatea.blogspot.com/2011/03/pahalagahan-ang-buhay-cardinal-rosales.htmlPAHALAGAHAN ANG BUHAY

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...